Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " xâm phạm chổ ở "

6 kết quả được tìm thấy
168/2017/HSST - 2 năm trước Quận 7 - Hồ Chí Minh ... BẢN ÁN 168/2017/HSST NGÀY 19/10/2017 VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỔ CỦA CÔNG DÂN ...
49/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên
62/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên ...BẢN ÁN 62/2017/HSST NGÀY 24/08/2017 VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN ...
74/2017/HSST - 2 năm trước Thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận
46/2018/HS-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 46/2018/HS-PT NGÀY 30/01/2018 VỀ TỘI XÂM PHẠM CHỔ CỦA CÔNG DÂN ...