Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa " khởi kiện quyết định"

99 kết quả được tìm thấy
119/2019/HC-PT - 9 tháng trước ...BẢN ÁN 119/2019/HC-PT NGÀY 26/03/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC TRƯỜNG...
02/2019/HC-ST - 1 năm trước Lào Cai ...[1] Bà Hà Thị C khởi kiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện P về việc thu hồi...
10/2019/HC-ST - 8 tháng trước Lào Cai ...Về đối tượng khởi kiện: Ông T1, bà P2, bà P3 khởi kiện Quyết định số 3419 của UBND huyện T2 về việc thu...
01/2019/HC-PT - 10 tháng trước Lào Cai ...BẢN ÁN 01/2019/HC-PT NGÀY 05/03/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ...