đến
Từ khóa "áp dụng biện pháp"

9156 kết quả được tìm thấy
01/2018/HC-ST - 1 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ...BẢN ÁN 01/2018/HC-ST NGÀY 12/03/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU...
03/2018/QĐ-TA - 1 năm trước Huyện M'Đrắk - Đăk Lăk ...QUYẾT ĐỊNH 03/2018/QĐ-TA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ...
02/2018/HC-ST - 1 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ...BẢN ÁN 02/2018/HC-ST NGÀY 12/03/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU...
07/2017/HC-PT - 1 năm trước Tiền Giang ...BẢN ÁN 07/2017/HC-PT NGÀY 22/11/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG...
01/2017/HC-ST - 2 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội ...Ông K xác định Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu...