đến
Từ khóa "đòi tiền lương"

73 kết quả được tìm thấy
03/2019/LĐ-ST - 9 tháng trước Huyện Đức Hòa - Long An
02/2019/LĐ-ST - 9 tháng trước Huyện Đức Hòa - Long An ...BẢN ÁN 02/2019/LĐ-ST NGÀY 08/01/2019 VỀ ĐÒI TIỀN LƯƠNG...
30/2019/LĐ-ST - 3 tháng trước Huyện Đức Hòa - Long An
20/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Bản án 936/2017/LĐ-PT ngày 29/09/2017 về đòi tiền lương 29/09/2017
Lao động
Phúc thẩm
Tiếng anh
936/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 936/2017/LĐ-PT NGÀY 29/09/2017 VỀ ĐÒI TIỀN LƯƠNG ...
31/2019/LĐ-ST - 3 tháng trước Huyện Đức Hòa - Long An ...BẢN ÁN 31/2019/LĐ-ST NGÀY 08/07/2019 VỀ ĐÒI TIỀN LƯƠNG ...
18/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Quận 5 - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 18/2017/LĐ-ST NGÀY 12/09/2017 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG ...
1120/2017/LĐ-PT - 10 tháng trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 1120/2017/LĐ-PT NGÀY 11/12/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG...
11/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 38/2017/LĐ-ST NGÀY 12/04/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG...
15/2018/LĐ-ST - 11 tháng trước Huyện Đức Hòa - Long An ...BẢN ÁN 15/2018/LĐ-ST NGÀY 24/10/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG...
01/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Huyện Thủ Thừa - Long An
06/2019/LĐ-ST - 2 tháng trước Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 06/2019/LĐ-ST NGÀY 23/07/2019 VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG...
774/2017/LĐ-PT - 2 năm trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 774/2017/LĐ-PT NGÀY 28/08/2017 VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, ĐÒI TIỀN LƯƠNG...