đến
Từ khóa "đền bù thiệt hại"

111 kết quả được tìm thấy
127/2018/DS-PT - 1 năm trước Trà Vinh ...21. Hội đồng đền thiệt hại, giải phóng mặt bằng đường vào xã Huyền Hội địa phận huyện Tiểu C, tỉnh...
15/2017/DSST - 2 năm trước Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
03A/2019/HC-ST - 4 tháng trước Cao Bằng ...5. Buộc bên có lỗi phải đền thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bà Ch...
147/2018/DS-PT - 1 năm trước Bình Thuận ...- Sau khi đền thiệt hại đối với số cây...
85/2019/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Điện Biên - Điện Biên
631/2019/KDTM-PT - 5 tháng trước Hồ Chí Minh ...và tiền đền thiệt hại do ...
96/2018/HSST - 11 tháng trước Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
09/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đắk R'Lấp - Đăk Nông
338/2018/DS-PT - 11 tháng trước Bến Tre
45/2017/HNGĐ-PT - 2 năm trước Bắc Giang ...- 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) anh Nguyễn Văn P đền thiệt hại khi mở đường qua bãi để khai thác...
241/2017/HSST - 2 năm trước Quận Long Biên - Hà Nội