đến
Từ khóa "đền bù thiệt hại"

112 kết quả được tìm thấy
17/2018/HSPT - 1 năm trước Điện Biên
17/2019/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Mộc Châu - Sơn La
411/2019/HSPT - 6 tháng trước Hà Nội ...Về dân sự: Ngày 06/12/2018 Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn T đã đã tự nguyện đền thiệt hại cho anh A số...
174/2017/HC-PT - 2 năm trước ...Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/2004 của Chính phủ về đền thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất...
61/2018/DS-PT - 1 năm trước Nghệ An ...2. Yêu cầu đền thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại là 85.385.000 đồng (Tám mươi lăm triệu ba...
29/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum
14/2019/HS-PT - 9 tháng trước Nghệ An
762/2019/KDTM-PT - 3 tháng trước Hồ Chí Minh ...Vì vậy, căn cứ Phương án 113/PA-UB ngày 10/12/2002 của Hội đồng đền thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự...