đến
Từ khóa "điều khiển phương tiện"

133 kết quả được tìm thấy
12/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng ...“1. Người nào điều khiển phương tiện giao đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn...
70/2017/HSST - 1 năm trước Huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế ...BẢN ÁN 70/2017/HSST NGÀY 28/12/2017 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ...
64/2018/HS-PT - 1 năm trước Bạc Liêu ...BẢN ÁN 64/2018/HS-PT NGÀY 14/11/2018 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ...
64/2017/HSST - 2 năm trước Thành phố Thái Bình - Thái Bình ...BẢN ÁN 64/2017/HSST NGÀY 14/11/2017 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ...
05/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Triệu Phong - Quảng Trị ...BẢN ÁN 05/2018/HS-ST NGÀY 04/05/2018 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ...