Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "Nhà nước"

178 kết quả được tìm thấy
53/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang ...CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
36/2019/HSST - 10 tháng trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ...BẢN ÁN 36/2019/HSST NGÀY 21/03/2019 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...
428/2007/HSPT - 12 năm trước ...BẢN ÁN 428/2007/HSPT NGÀY 03/04/2007 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ...
27/2016/HSST - 3 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ...27/2016/HSST NGÀY 04/04/2016 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  ...
98/2016/HSPT - 3 năm trước Bình Định ...BẢN ÁN 98/2016/HSPT NGÀY 28/06/2016 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ...
08/2019/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 08/2019/HC-PT NGÀY 07/01/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
17/2018/HS-PT - 1 năm trước Tuyên Quang ...CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC...
66/2006/HSST - 13 năm trước Khánh Hoà ...BẢN ÁN 66/2006/HSST NGÀY 12/09/2006 VỀ TỘI THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG ĐẾN TÀI SẢN NHÀ...
19/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Quế Sơn - Quảng Nam ...BẢN ÁN 19/2018/DS-ST NGÀY 25/05/2018 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC...