đến
Từ khóa "Nhà nước"

166 kết quả được tìm thấy
53/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang ...CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ...
19/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Quế Sơn - Quảng Nam ...BẢN ÁN 19/2018/DS-ST NGÀY 25/05/2018 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC...
36/2019/HSST - 7 tháng trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ...BẢN ÁN 36/2019/HSST NGÀY 21/03/2019 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC...
08/2019/HC-PT - 9 tháng trước ...BẢN ÁN 08/2019/HC-PT NGÀY 07/01/2019 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẤT ĐAI...
17/2018/HS-PT - 1 năm trước Tuyên Quang ...CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC...
27/2016/HSST - 3 năm trước Thành phố Qui Nhơn - Bình Định ...27/2016/HSST NGÀY 04/04/2016 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  ...
98/2016/HSPT - 3 năm trước Bình Định ...BẢN ÁN 98/2016/HSPT NGÀY 28/06/2016 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ...