đến
Từ khóa "bắt buộc"

3519 kết quả được tìm thấy
49/2019/HNGĐ-ST - 3 tháng trước Quận Kiến An - Hải Phòng
07/2019/HNGĐ-ST - 8 tháng trước Thành phố Vinh - Nghệ An ...Hiện đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội thành phố Vinh. ...
06/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp ...+ Đề nghị: áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đến khi bệnh lý tâm thần ổn định sẽ đưa ra xét...
52/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Nam Sách - Hải Dương
65/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đông Anh - Hà Nội
02/2019/HNGĐ-ST - 9 tháng trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
09/2019/HNGĐ-ST - 5 tháng trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam
30/2019/HNGĐ-ST - 3 tháng trước Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
04/2019/HNGĐ-ST - 8 tháng trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
22/2018/HSST  - 1 năm trước Huyện Hớn Quản - Bình Phước
24/2017/HNGĐ-ST - 2 năm trước Huyện Mai Sơn - Sơn La
193/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Hải Dương - Hải Dương ...UBND huyện N - tỉnh Hải Dương áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 12 tháng. Quyết...
02/2019/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Si Ma Cai - Lào Cai