Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "bắt giữ người "

123 kết quả được tìm thấy
38/2018/HS-PT - 1 năm trước Gia Lai ...BẢN ÁN 38/2018/HS-PT NGÀY 20/08/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
12/2018/HS-ST - 2 năm trước Quận 10 - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 12/2018/HS-ST NGÀY 05/02/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ...
06/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Krông Năng - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 06/2019/HSST NGÀY 25/01/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI...
284/2017/HSST - 2 năm trước Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ...BẢN ÁN 284/2017/HSST NGÀY 18/12/2017 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT...
115/2018/HSPT - 1 năm trước Khánh Hoà ...BẢN ÁN 115/2018/HSPT NGÀY 10/10/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
52/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ...BẢN ÁN 52/2018/HS-ST NGÀY 23/04/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
162/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Thanh Liêm - Hà Nội ...NGÀY 25/10/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI...
113/2019/HSST - 10 tháng trước Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội ...BẢN ÁN 113/2019/HSST NGÀY 17/05/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỚP TÀI SẢN...
48/2016/HSST - 3 năm trước Huyện Krông Búk - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 48/2016/HSST NGÀY 20/09/2016 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT, CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ CƯỚP TÀI...
416/2016/HSPT - 3 năm trước Đăk Lăk ...BẢN ÁN 416/2016/HSPT NGÀY 10/11/2016 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT, CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ CƯỚP TÀI...
213/2017/HSST - 2 năm trước Quận Long Biên - Hà Nội ...BẢN ÁN 213/2017/HSST NGÀY 23/08/2017 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT, ĐE DOẠ GIẾT NGƯỜI, CHỐNG NGƯỜI...
29/2017/HS-GĐT - 2 năm trước ...QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 29/2017/HS-GĐT NGÀY 03/07/2017 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT, CƯỠNG ĐOẠT TÀI...