đến
Từ khóa "buộc thôi việc"

52 kết quả được tìm thấy
01/2014/LĐST - 5 năm trước Hải Dương
03/2015/LĐPT - 4 năm trước
09/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ...VỀ TRANH CHẤP KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC ...
52/2018/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 52/2018/HC-PT NGÀY 14/03/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC CÁN...
86/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Châu - An Giang
04/2018/LĐ-PT - 1 năm trước Đồng Nai ...Công ty Q ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông H là không đúng quy định pháp luật cũng như nội...
31/2019/HNGĐ-ST - 4 tháng trước Quận Ngô Quyền - Hải Phòng