Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "cố ý làm trái quy định"

28 kết quả được tìm thấy
09/2017/HSST - 2 năm trước Phú Yên ... BẢN ÁN 09/2017/HSST NGÀY 16/06/2017 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KINH...
259/2017/HSPT - 2 năm trước ... BẢN ÁN 259/2017/HSPT NGÀY 28/09/2017 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM...
504/2017/HS-PT - 2 năm trước ...BẢN ÁN 504/2017/HS-PT NGÀY 28/09/2017 VỀ  TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY...
63/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc ...BẢN ÁN 63/2018/HS-ST NGÀY 14/11/2018 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU...
18/2018/HSPT - 1 năm trước Bắc Kạn ...BẢN ÁN 18/2018/HSPT NGÀY 27/04/2018 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ...