đến
Từ khóa "của nhà nước"

31 kết quả được tìm thấy
59/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Nghi Lộc - Nghệ An ...VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ...
63/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc ...BẢN ÁN 63/2018/HS-ST NGÀY 14/11/2018 VỀ TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY HẬU...
504/2017/HS-PT - 2 năm trước ...BẢN ÁN 504/2017/HS-PT NGÀY 28/09/2017 VỀ  TỘI CỐ Ý LÀM TRÁI QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ GÂY...