đến
Từ khóa "chấm dứt hợp đồng lao động"

528 kết quả được tìm thấy
01/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ...BẢN ÁN 01/2017/DS-ST NGÀY 29/09/2017 VỀ TRANH CHẤP TRƯỜNG HỢP BỊ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...
17/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 17/2018/LĐ-ST NGÀY 14/06/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...
12/LĐPT - 14 năm trước ...Bản án 12/LĐPT ngày 07/04/2005 về vụ án tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động...
01/2019/LĐ-ST - 7 tháng trước Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-ST NGÀY 09/04/2019 VỀ TRANH CHẤP TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...