đến
Từ khóa "chứng nhận quyền sử dụng đất"

561 kết quả được tìm thấy
43/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Gò Dầu - Tây Ninh ...anh đang giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng minh nhân dân (bản gốc) của ông R...
12/2018/HC-ST - 1 năm trước Phú Yên ...BẢN ÁN 12/2018/HC-ST NGÀY 07/11/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT...
27/2017/HC-ST - 1 năm trước Đăk Nông ... VỀ KHIẾU KIỆN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
24/2018/HC-ST - 1 năm trước Quảng Ngãi ...BẢN ÁN 24/2018/HC-ST NGÀY 23/10/2018 VỀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN...