đến
Từ khóa "chứng nhận quyền sử dụng đất"

561 kết quả được tìm thấy
06/2018/DS-ST - 1 năm trước Bến Tre ...VỀ TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN VÀ YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...
43/2017/DS-PT - 2 năm trước Quảng Nam ...“Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Do Bản án dân sự sơ thẩm...