Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "dưới 16 tuổi"

143 kết quả được tìm thấy
407/2019/HS-PT - 7 tháng trước ...TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI VÀ DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
104/2019/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 104/2019/HS-ST NGÀY 04/06/2019 VỀ TỘI CHIẾM ĐOẠT NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
90/2018/HSST - 1 năm trước Huyện Yên Thành - Nghệ An
66/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Uyên - Bình Dương ...BẢN ÁN 66/2018/HS-ST NGÀY 23/07/2018 VỀ TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
57/2019/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ...BẢN ÁN 57/2019/HS-ST NGÀY 31/05/2019 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
20/2019/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng
372/2019/HS-PT - 8 tháng trước ...BẢN ÁN 372/2019/HS-PT NGÀY 26/06/2019 VỀ TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
09/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu ...BẢN ÁN 09/2019/HS-ST NGÀY 22/01/2019 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
39/2019/HSST - 10 tháng trước Huyện Thuận Châu - Sơn La
17/2019/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà ...BẢN ÁN 17/2019/HS-ST NGÀY 27/03/2019 VỀ TỘI HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI ...
34/2019/HSST - 7 tháng trước Huyện Krông Pắc - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 34/2019/HSST NGÀY 29/07/2019 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
31/2019/HS-ST - 5 tháng trước Huyện Tân Châu - An Giang ...BẢN ÁN 31/2019/HS-ST NGÀY 18/09/2019 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI ...
22/2019/HS-ST - 8 tháng trước Huyện U Minh - Cà Mau ...HIẾP DÂM NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
86/2019/HS-ST - 6 tháng trước Quảng Ninh ... VỀ TỘI MUA BÁN NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...
101/2018/HS-ST - 1 năm trước Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc ...BẢN ÁN 101/2018/HS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TỘI DÂM Ô ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 16 TUỔI...