đến








Từ khóa "diện tích đất "

7302 kết quả được tìm thấy
2186/DSST - 18 năm trước Hồ Chí Minh ...BẢN ÁN 2186/DSST NGÀY 08/11/2001 VỀ VỤ ÁN ĐÒI LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT NỀN NHÀ ...
129/DSPT - 17 năm trước ...BẢN ÁN 129/DSPT NGÀY 12/06/2002 VỀ VỤ ÁN ĐÒI LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT NỀN NHÀ ...
63/2018/DS-ST - 11 tháng trước Thành phố Bến Tre - Bến Tre
20/2017/HNGĐ-PT - 2 năm trước Bình Phước ...- Diện tích đất 01 ha trồng...
49/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam ...Năm 2001, Dự án 661 có giao cho hộ anh Trần Văn D (là con trai bà L) diện tích đất 1,5ha tại tiểu khu 512...
35/2019/DS-PT - 3 tháng trước Hải Phòng ...2 ...