đến
Từ khóa "kỷ luật lao động"

35 kết quả được tìm thấy
05/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương ...VÀ TIỀN LƯƠNG  ...
11/2018/LĐ-PT - 1 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...BẢN ÁN 11/2018/LĐ-PT NGÀY 30/08/2018 VỀ TRANH CHẤP XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC SA THẢI...
01/2019/LĐ-ST - 4 tháng trước Huyện Tứ Kỳ - Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2019/LĐ-ST NGÀY 04/07/2019 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG...