Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khởi kiện quyết định"

99 kết quả được tìm thấy
119/2019/HC-PT - 10 tháng trước ...BẢN ÁN 119/2019/HC-PT NGÀY 26/03/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC TRƯỜNG...
02/2019/HC-ST - 1 năm trước Lào Cai ...[1] Bà Hà Thị C khởi kiện Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND huyện P về việc thu hồi...
10/2019/HC-ST - 8 tháng trước Lào Cai ...Về đối tượng khởi kiện: Ông T1, bà P2, bà P3 khởi kiện Quyết định số 3419 của UBND huyện T2 về việc thu...
01/2019/HC-PT - 11 tháng trước Lào Cai ...BẢN ÁN 01/2019/HC-PT NGÀY 05/03/2019 VỀ KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ...