Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "khiếu kiện hành chính"

27 kết quả được tìm thấy
113/2018/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 113/2018/HC-PT NGÀY 07/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI...
47/2018/HC-PT - 1 năm trước Hà Nội ...BẢN ÁN 47/2018/HC-PT NGÀY 16/10/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI...
17/2017/DS-PT - 2 năm trước Hoà Bình ...Như vậy các nguyên đơn vừa yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự vừa khiếu kiện hành chính. Việc nhập hai...
02/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...[2] Về thẩm quyền: Tại khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Khiếu kiện hành chính...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2017/HC-ST NGÀY 05/01/2018 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH...
01/2018/HC-ST - 2 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...[2] Về thẩm quyền: Tại khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Khiếu kiện hành chính...