đến
Từ khóa "khiếu kiện hành chính"

24 kết quả được tìm thấy
113/2018/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 113/2018/HC-PT NGÀY 07/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI...
47/2018/HC-PT - 1 năm trước Hà Nội ...BẢN ÁN 47/2018/HC-PT NGÀY 16/10/2018 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI...
17/2017/DS-PT - 2 năm trước Hoà Bình ...Như vậy các nguyên đơn vừa yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự vừa khiếu kiện hành chính. Việc nhập hai...
01/2018/HC-ST - 1 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...[2] Về thẩm quyền: Tại khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Khiếu kiện hành chính...
01/2018/HC-ST - 1 năm trước Hải Dương ...BẢN ÁN 01/2017/HC-ST NGÀY 05/01/2018 VỀ VIỆC KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH...
02/2018/HC-ST - 1 năm trước Huyện Long Thành - Đồng Nai ...[2] Về thẩm quyền: Tại khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Khiếu kiện hành chính...