đến
Từ khóa "kiện hành vi hành chính "

160 kết quả được tìm thấy
02/2017/HC-ST - 2 năm trước Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn ...BẢN ÁN 02/2017/HC-ST NGÀY 11/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI...
336/2017/HC-PT - 2 năm trước ...Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hành vi hành chính về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện TP phải ban hành Quyết...
85/2019/HC-PT - 5 tháng trước ...Bác yêu cầu khởi kiện của bà Lương Thị B về “Khiếu kiện hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai...
17/2014/HC-GĐT - 5 năm trước ...2. Bác yêu cầu của cụ Nguyễn Thị Tẹo về việc khởi kiện hành vi hành chính sai pháp luật của Ban giải...