đến
Từ khóa "kiện hành vi hành chính "

160 kết quả được tìm thấy
244/2019/HC-PT - 7 tháng trước ...Ủy ban nhân dân huyện B đề nghị bác yêu cầu của ông B về việc khiếu kiện hành vi...
03/2019/HC-PT - 7 tháng trước Quảng Ngãi ...Do đó, bà Trần Thị T khởi kiện hành vi hành chính của UBND phường Trương Quang T về xác nhận không đúng...
256/2019/HC-PT - 7 tháng trước ...Quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Hoàng Đ đã khởi kiện hành vi hành chính của Sở Tài nguyên và Môi...