Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "lạm quyền trong khi "

12 kết quả được tìm thấy
880/2018/HS-PT - 1 năm trước ...NGÀY 28/12/2018 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH CÔNG VỤ ...
26/2018/HSST - 1 năm trước Huyện ý Yên - Nam Định ...BẢN ÁN 26/2018/HSST NGÀY 06/07/2018 VỀ TỘI LẠM QUYỀN TRONG KHI THI HÀNH...
09/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
64/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Lý Nhân - Hà Nam
26/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang