đến
Từ khóa "quản lý hành chính"

10 kết quả được tìm thấy
11/2018/DS-PT - 1 năm trước Đăk Lăk ...BẢN ÁN 11/2018/DS-PT NGÀY 16/01/2018 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN HÀNH CHÍNH...
59/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Nghi Lộc - Nghệ An ...VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN HÀNH CHÍNH ...