đến
Từ khóa "qua bất động sản"

72 kết quả được tìm thấy
31/2018/DSST - 1 năm trước Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long ... BẢN ÁN 31/2018/DSST NGÀY 15/10/2018 VỀ TRANH CHẤP LỐI ĐI QUA BẤT...
79/2019/DS-ST - 7 tháng trước Huyện Cái Bè - Tiền Giang ...BẢN ÁN 79/2019/DS-ST NGÀY 17/05/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ...
 20/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Cư M'gar - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 20/2018/DS-ST NGÀY 15/10/2018 VỀ TRANH CHẤP LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG...
78/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Giồng Trôm - Bến Tre ...BẢN ÁN 78/2017/DS-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ...
48/2017/DS-ST - 2 năm trước Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp ...BẢN ÁN 48/2017/DS-ST NGÀY 19/09/2017 VỀ TRANH CHẤP LỐI ĐI QUA BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ ...
19/2018/DSST - 1 năm trước Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp ...-DS, ngày 13 tháng 11 năm 2015 về việc “Tranh chấp về quyền lối đi qua bất động sản liền kề”, ...