đến
Từ khóa "quyết định cưỡng chế thu hồi đất"

15 kết quả được tìm thấy
137/2018/HC-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 137/2018/HC-PT NGÀY 21/09/2018 VỀ YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT...
145/2018/HC-PT - 1 năm trước ...Kiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và hành vi cưỡng chế thu hồi đất”. Do bản án hành chính sơ thẩm số...
08/2017/HC-ST - 2 năm trước Khánh Hoà ...BẢN ÁN 08/2017/HC-ST NGÀY 26/07/2017 VỀ KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI...