đến
Từ khóa "quyết định xử phạt hành chính"

2061 kết quả được tìm thấy
365/2018/HC-PT - 1 năm trước Bình Dương ...BẢN ÁN 365/2018/HC-PT NGÀY 12/09/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ...
14/2019/HSST - 7 tháng trước Huyện Yên Mô - Ninh Bình ...+ Tại quyết định xử phạt hành chính của UBND xã Yên Mỹ số 10 ngày 15/11/2010, phạt tiền 1.000.000đồng về...
365/2017/HSPT - 2 năm trước Đăk Lăk
01/2016/HC-ST - 3 năm trước Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên ...- Giữ nguyên Quyết định xử phạt hành chính số 55209/QĐ-XPHC ngày 5/11/2015 của Trưởng Công an Phường 5...
68/2018/HSST - 1 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương
07/2019/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Dĩ An - Bình Dương
293/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Dĩ An - Bình Dương