đến
Từ khóa "quyết định xử phạt"

129 kết quả được tìm thấy
22/2019/HC-PT - 9 tháng trước ...BẢN ÁN 22/2019/HC-PT NGÀY 18/02/2019 VỀ KHIẾU KIỆN HỦY QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH...
01/2017/HC-ST - 2 năm trước Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình ...BẢN ÁN 01/2017/HC-ST NGÀY 06/09/2017 VỀ KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI...
01/2018/HC-ST - 1 năm trước Huyện Thuận An - Bình Dương ...BẢN ÁN 01/2018/HC-ST NGÀY 21/06/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...
06/2018/HC-PT - 1 năm trước Bình Dương ...BẢN ÁN 06/2018/HC-PT NGÀY 12/10/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC...