đến
Từ khóa "quyền sử dụng đất vô hiệu"

82 kết quả được tìm thấy
05/2019/DS-ST - 5 tháng trước Huyện Si Ma Cai - Lào Cai ... VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU...
44/2018/DS-PT - 1 năm trước ...BẢN ÁN 44/2018/DS-PT NGÀY 20/09/2017 VỀ YÊU CẦU TUYẾN BỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU...
12/2019/DS-ST - 7 tháng trước Huyện Lạng Giang - Bắc Giang ...BẢN ÁN 12/2019/DS-ST NGÀY 19/04/2019 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU...
78/2018/DS-ST - 1 năm trước Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương ...BẢN ÁN 78/2018/DS-ST NGÀY 26/11/2018 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU...