đến
Từ khóa "tinh thần bị kích động mạnh"

98 kết quả được tìm thấy
14/2017/HSST - 2 năm trước Đăk Lăk ...BẢN ÁN 14/2017/HSST NGÀY 09/05/2017 VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH...
42/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ...“Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại điểm b khoản...
146/2008/HSST - 11 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...BẢN ÁN 146/2008/HSST NGÀY 19/08/2008 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG...
62/2019/HS-ST - 6 tháng trước Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh ...VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH ...
1432/2008/HSPT - 10 năm trước ...BẢN ÁN 1432/2008/HSPT NGÀY 17/12/2008 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG...