đến
Từ khóa "trái pháp luật "

272 kết quả được tìm thấy
38/2018/HS-PT - 1 năm trước Gia Lai ...BẢN ÁN 38/2018/HS-PT NGÀY 20/08/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
52/2018/HS-ST - 1 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ...BẢN ÁN 52/2018/HS-ST NGÀY 23/04/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
18/2018/HSST - 1 năm trước Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà ...BẢN ÁN 18/2018/HSST NGÀY 22/05/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
284/2017/HSST - 1 năm trước Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội ...BẢN ÁN 284/2017/HSST NGÀY 18/12/2017 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CƯỠNG ĐOẠT...
02/2019/HS-ST - 10 tháng trước Thị xã Vị Thanh - Hậu Giang ...BẢN ÁN 02/2019/HS-ST NGÀY 22/01/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
115/2018/HSPT - 1 năm trước Khánh Hoà ...BẢN ÁN 115/2018/HSPT NGÀY 10/10/2018 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
115/2019/HSST - 5 tháng trước Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội ...BẢN ÁN 115/2019/HSST NGÀY 27/06/2019 VỀ TỘI CƯỚP TÀI SẢN VÀ TỘI GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
69/2019/DS-ST - 3 tháng trước Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương ...BẢN ÁN 69/2019/DS-ST NGÀY 30/08/2019 VỀ YÊU CẦU CHẤM DỨT HÀNH VI CẢN TRỞ TRÁI PHÁP LUẬT...