đến
Từ khóa "trái pháp luật"

263 kết quả được tìm thấy
160/2018/HSST - 1 năm trước Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
89/2018/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Duy Tiên - Hà Nam ...BẢN ÁN 89/2018/HS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TỘI BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
48/2019/HS-ST - 3 tháng trước Huyện Tân Biên - Tây Ninh ... VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
260/2019/HSPT - 2 tháng trước Đăk Lăk ...BẢN ÁN 260/2019/HSPT NGÀY 03/09/2019 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
65/2018/HSST - 1 năm trước Thành phố Pleiku - Gia Lai ...BẢN ÁN 65/2018/HSST NGÀY 21/05/2018 VỀ TỘI BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
72/2019/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang
51/2017/HSST - 2 năm trước Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
173/2018/HS-ST - 11 tháng trước Huyện Yên Phong - Bắc Ninh
05/2019/HS-ST - 10 tháng trước Huyện Đắk R'Lấp - Đăk Nông ...BẢN ÁN  05/2019/HS-ST NGÀY 16/01/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
06/2019/HS-ST - 8 tháng trước Huyện Tây Hồ - Hà Nội
24/2019/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Mường Nhé - Điện Biên ...BẮT, GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
112/2018/HSST - 10 tháng trước Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hoá
52/2019/HS-ST - 4 tháng trước Huyện Tân Phú - Đồng Nai ...BẢN ÁN 52/2019/HS-ST NGÀY 10/07/2019 VỀ TỘI BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT...
61/2019/HS-ST - 2 tháng trước Huyện Ea H'leo - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 61/2019/HS-ST NGÀY 23/08/2019 VỀ TỘI BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT ...