Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "trốn tránh nghĩa vụ quân sự"

7 kết quả được tìm thấy
61/2019/HS-ST - 8 tháng trước Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
05/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Đồng Văn - Hà Giang ...BẢN ÁN 05/2019/HS-ST NGÀY 24/05/2019 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ...
15/2019/HS-ST - 1 năm trước Huyện Chợ Mới - An Giang ...BẢN ÁN 15/2019/HS-ST NGÀY 15/05/2019 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...
96/2017/HS-ST - 3 năm trước Thành phố Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk ...BẢN ÁN 96/2017/HS-ST NGÀY 31/05/2017 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ...
02/2017/HSST - 3 năm trước Huyện Xuân Trường - Nam Định ...BẢN ÁN 02/2017/HSST NGÀY 24/01/2017 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ...
06/2018/HS-ST - 2 năm trước Huyện Nam Trực - Nam Định
31/2019/HSST - 1 năm trước Huyện Đô Lương - Nghệ An ...BẢN ÁN 31/2019/HSST NGÀY 24/04/2019 VỀ TỘI TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ...