Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "tranh chấp hành chính "

31 kết quả được tìm thấy
02/HCST - 16 năm trước Bình Thuận ...BẢN ÁN 02/HCST NGÀY 31/07/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH GIỮA ÔNG NGUYỄN XUÂN HOÀNG VÀ UỶ BAN NHÂN...
12/HCPT - 15 năm trước ...BẢN ÁN 12/HCPT NGÀY 29/04/2005 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP...
12/HCPT - 16 năm trước ...BẢN ÁN 12/HCPT NGÀY 18/06/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT GIỮA...
01/HCST - 17 năm trước Sóc Trăng ...BẢN ÁN 01/HCST NGÀY 28/03/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT ...
31/HCPT - 16 năm trước ...BẢN ÁN 31/HCPT NGÀY 17/11/2003 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH GIỮA ÔNG NGUYỄN...
01/2006/HC-GĐT - 14 năm trước ...QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 01/2006/HC-GĐT NGÀY 20/02/2006 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH...
09/HCST - 18 năm trước Khánh Hoà ...BẢN ÁN 09/HCST NGÀY 04/10/2001 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT GIỮA ÔNG KIỀU TIẾN VĨNH VÀ UỶ...
05/HCPT - 18 năm trước ...BẢN ÁN 05/HCPT NGÀY 29/05/2002 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HÀNH CHÍNH THU HỒI ĐẤT GIỮA...