đến
Từ khóa "tranh chấp hợp đồng lao động"

20 kết quả được tìm thấy
64/2017/LĐ-ST - 2 năm trước Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh
02/2018/LĐ-ST - 11 tháng trước Huyện Hoài Đức - Hà Nội
05/2017/LĐ-ST - 1 năm trước Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng ...BẢN ÁN 05/2017/LĐ-ST NGÀY 28/12/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ...
01/2018/LĐ-ST - 1 năm trước Huyện Ea H'leo - Đăk Lăk
01/2018/LĐ-PT - 1 năm trước Đăk Nông ...01/2018/TL-LĐPT ngày 27/02/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng lao động về tiền lương và bồi thường...
04/2017/LĐPT - 2 năm trước Bà Rịa - Vũng Tàu ...2. Nguyên nhân xảy ra tranh chấp hợp đồng lao động...