đến
Từ khóa "vi phạm hành chính"

113 kết quả được tìm thấy
01/2017/HC-ST - 2 năm trước Huyện Đắk Nông - Đăk Nông ...BẢN ÁN 01/2017/HC-ST NGÀY 07/06/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH...
01/2017/HCST - 2 năm trước Thành phố Thái Nguyên - Thái Nguyên ...BẢN ÁN 01/2017/HCST NGÀY 30/05/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
32/2017/HC-ST - 2 năm trước Khánh Hoà ...Bản án 32/2017/HC-ST ngày 20/09/2017 khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân...
241/2009/HSPT - 10 năm trước ...Bản án 241/2009/HSPT ngày 28/04/2009 về xử phạt vi phạm hành chính hành vi mua bán than trái phép của...
04/2018/HC-ST - 10 tháng trước Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai ...VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
06/2018/HC-ST - 9 tháng trước Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu ...BẢN ÁN 06/2018/HC-ST NGÀY 30/11/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM...