Tìm nhanh chóng với ngoặc kép vd: "ly hôn" "con dưới 36 tháng" Chọn “có tất cả từ trên” tại mục “kết quả phải” bên dưới"

đến
Từ khóa "xuất cảnh trái phép"

11 kết quả được tìm thấy
27/2019/HSST - 8 tháng trước Cao Bằng ...VỀ TỘI TỔ CHỨC NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
131/HSST - 20 năm trước Tuyên Quang ...BẢN ÁN 131/HSST NGÀY 11/09/1999 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN VĂN HÀO PHẠM TỘI MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
74/HSPT - 20 năm trước ...BẢN ÁN 74/HSPT NGÀY 19/01/2000 VỀ VỤ ÁN NGUYỄN VĂN HÀO PHẠM TỘI MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP ...
11/2019/HS-ST - 9 tháng trước Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn ...BẢN ÁN 11/2019/HS-ST NGÀY 23/04/2019 VỀ TỘI TỔ CHỨC, MÔI GIỚI CHO NGƯỜI KHÁC XUẤT CẢNH TRÁI PHÉP...