đến
Từ khóa "yêu cầu hủy GCNQSDĐ "

7 kết quả được tìm thấy
63/2017/DS-ST - 1 năm trước Huyện Tân Châu - Tây Ninh ...Bản án 63/2017/DS-ST ngày 30/10/2017 về tranh chấp HĐCNQSDĐ và yêu cầu hủy GCNQSDĐ của Tòa án nhân dân...