• Thừa kế theo pháp luật giữa anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
 • BLDS năm 2015 không đưa ra định nghĩa thế nào là “anh ruột, chị ruột, em ruột.” Trường hợp anh, chị, em cùng cha cùng mẹ hiển nhiên là anh, chị, em ruột. Tuy nhiên, trường hợp anh, chị, em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì có được xem là anh, chị, em ruột hay không? Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi trên, nhìn từ quy định của pháp luật qua các thời kỳ và thực tiễn xét xử.
  - 8 giờ trước
 • Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức – Thực trạng và hướng hoàn thiện
 • Hình thức hợp đồng thực hiện hai chức năng: (i) là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và (ii) là bằng chứng giao kết hợp đồng . Bài viết, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức; đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài.
  - 1 ngày trước
 • Tổng hợp các bản án người dân thắng kiện khi khởi kiện quyết định hành chính
 • Người dân ta thường vẫn có quan niệm rằng không nên khởi kiện hay khiếu nại gì cơ quan hành chính nhà nước cũng như các quyết định của họ. Bởi vì chẳng thắng nổi đâu, nhưng thực tế vẫn nhiều trường hợp người dân khởi kiện và được tuyên thắng kiện. Sau đây là tổng hợp một số bản án về việc dân khởi kiện, khiếu kiện quyết định hành chính, dân thắng kiện, mọi người cùng tham khảo.
  - 2 ngày trước
 • Từ vụ án mẹ hành hạ con đến chết nghĩ đến hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên
 • Những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bạo lực, dùng chất kích thích, xâm hại tình dục, hành hạ người khác ... thì không được quyền tiếp cận trẻ em. Nếu có quy định như vậy thì trẻ em mới được bảo vệ trước bạo lực. Luật Hôn nhân - Gia đình 2014 cũng quy định về hạn chế quyền của cha mẹ với con chưa thành niên nhưng luật chưa đi vào cuộc sống.
  - 2 ngày trước