• Tổng hợp các bản án có liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ
 • Các tranh chấp liên quan đến nguồn nguy hiểm cao độ xảy ra trên thực tế không phải là hiếm. Thế nhưng việc xác định như thế nào là nguồn nguy hiểm cao độ, như thế nào là thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra vẫn còn nhiều tranh cãi, thắc mắc.

  Để góp phần làm rõ các thắc mắc liên quan, sau đây là tổng hợp các vụ án có liên quan nguồn nguy hiểm cao độ, các bạn có thể nghiên cứu, tham khảo.

  - 21 ngày trước
 • Học trên mạng, thanh niên 8X sản xuất 2 tỷ tiền giả
 • Học trên mạng, Huy đã tự làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng rồi bán cho các đối tượng khác hơn 1,8 tỷ đồng tiền giả, thu được 568 triệu đồng tiền thật.
  - 22 ngày trước
 • Những hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải công chứng, chứng thực
 • Công chứng, chứng thực là một công cụ hữu ích giúp phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia hợp đồng, giao dịch. Công chứng, chứng thực góp phần nâng cao sự an toàn pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng. Khi những hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải công chứng, chứng thực nhưng không thực hiện, thì hợp đồng giao dịch đó sẽ bị vô hiệu.
  - 23 ngày trước