Quyết định giám đốc thẩm 07/2007/KDTM-GĐT ngày 07/08/2007 về vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM  07/2007/KDTM-GĐT NGÀY 07/08/2007 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 

Ngày 07 tháng 8 năm 2007, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã mở phiền tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa giữa:

Nguyên đơn: Theo xác định của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thảm là Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa có trụ sở tại 39/17A Lũy Bán Bích, phường 20, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ;

Ông Bùi Quốc Thanh làm đại diện theo giấy ủy quyền ngày 28-11-2005 của bà Dương Thiết Hòn là Chủ doanh nghiệp.

Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa có trụ sở tại Lô 4, đường số 5, nhóm CN4, khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thanh Vân làm đại diện theo giấy ủy quyền ngày 06-6-2005 của ông Yang Hui Sheng là giám đốc Công ty.

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện đề ngày 05-52005 của bà Dương Thiết Hòn là chủ Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa thì:

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa ( gọi tắt là Doanh nghiệp Đông Hoa) do bà Dương Thiết Hòn làm chủ doanh nghiệp được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 006716 ngày 06-12-1996 với số vốn đầu tư ban đầu 340.000.000 đồng; ngành nghề kinh doanh là sản xuất lắp ráp máy công cụ, phụ tùng xe gắn máy, thương mại và dịch vụ thương mại.

Ngày 24-12-1999 Doanh nghiệp Đông Hoa cùng với ông Yang Hui Sheng , quốc tịch Đài Loan và 5 người Đài Loan khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa để sản xuất phụ tùng xe máy, được Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đầu tư số 44/GP-HCN-HCM ngày 24-12-1999 với số vốn đầu tư và vốn pháp định là 7.000.000USD trong đó:

Bên Việt Nam: Doanh nghiệp Đông Hoa góp 120.000 USD, chiếm 30% vốn pháp định gồm 150.000 USD bằng tiền mặt và 600.000 USD bằng máy móc, thiết bị.

Bên nước ngoài:

- Ông Yang Hui Sheng góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

- Ông Yang Hui Tai  góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

- Ông Yang Hui Che góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

- Ông Yang Hui Chi góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

- Ông Yang Hui Chiang góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

- Ông Yang Hui Feng góp 81.677 USD bằng tiền mặt, chiếm 11,66% vốn pháp định.

Ngày 01-11-2000 bà Dương Thiết Hòn là chủ Doanh nghiệp Đông Hoa ký hợp đồng nhượng lại vốn đầu tư trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa cho ông Yang Hui Chiang 70.000 USD để hưởng hoa hồng 1.500 USD và cho ông Yang Hui Sheng 140.000 USD để hưởng hoa hồng 3.000 USD ( vì nghiệp Đông Hoa chưa thực hiện việc góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa).

Ngày 01-11-2000 Hội  đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa có Nghị quyết về việc chuyển đổi hình thức đầu tư và chuyển nhượng vốn nội dung bên Việt Nam-  Doanh nghiệp Đông Hoa chuyển nhượng toàn bộ số vốn phải góp là 210.000 USD cho hai chủ đầu tư là:

- Ông Yang Hui Chiang : 70.000 USD

- Ông Yang Hui Sheng : 140.000 USD

Đồng thời nhất trí đề ông Yang Hui Sheng là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa tiến hành làm các thủ tục chuyển đổi từ Công ty liên doanh thành Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài với tên gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa.

Ngày 01-11-2001 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đầu tư số 44A/GP-KCN-HCM cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trước đó, ngày 26-9-2000 giữa bà Dương Thiết Hòn , chủ Doanh nghiệp Đông Hoa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa ký biên bản thỏa thuận với nội dung: Doanh nghiệp Đông Hoa nhượng lại phần vốn trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa chô ông Yang Hui Sheng và ông Yang Hui Chiang với các điều kiện sau: Khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa bắt đầu hoạt động thì phải mua lại toàn bộ máy móc thiết bị và toàn bộ hàng tồn kho hiện có của Doanh nghiệp Đông Hoa.

Từ thỏa thuận này, Doanh nghiệp Đông Hoa đã chuyển giao toàn bộ máy móc, thiết bị, xe cộ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa, được thể hiện qua 21 hóa đơn giá trị gia tăng sau đây.

- Hóa đơn số 002063 ngày 31-8-2001 với số tiền 89.985.000 đồng.

- Hóa đơn số 002064 ngày 31-8-2001 với số tiền 87.675..000 đồng.

- Hóa đơn số 002066 ngày 31-8-2001 với số tiền 262.500..000 đồng.

- Hóa đơn số 002067 ( không đề ngày) với số tiền 87.570.000 đồng.

- Hóa đơn số 002068 ngày 31-8-2001 với số tiền 35.875.500 đồng.

- Hóa đơn số 002069 ngày 31-8-2001 với số tiền 435.750.000 đồng.

- Hóa đơn số 002077 ngày 31-8-2001 với số tiền 5.500.000 đồng.

- Hóa đơn số 002078 ngày 31-8-2001 với số tiền 6.300.000 đồng.

- Hóa đơn số 002080 ngày 01-9-2001 với số tiền 130.152.000 đồng.

- Hóa đơn số 002081 ngày 01-9-2001 với số tiền 4.928.000 đồng.

- Hóa đơn số 002086 ngày 07-9-2001 với số tiền 76.972.000  đồng.

- Hóa đơn số 002087 ngày 07-9-2001 với số tiền 195.689.000  đồng.

- Hóa đơn số 002090 ngày 07-9-2001 với số tiền 556.412.800 đồng.

- Hóa đơn số 002091 ngày 07-9-2001 với số tiền 232.168.000 đồng.

- Hóa đơn số 002097 ngày 13-10-2001 với số tiền 241.178.850.000 đồng.

 - Hóa đơn số 0020103 ngày 20-10-2001 với số tiền 638.550  đồng.

Còn 5 hóa đơn sau là tiền gia công xỉ mạ gồm:

- Hóa đơn số 002092 ngày 21-9-2001 với số tiền : 859.056 đồng

- Hóa đơn số 002093 ngày 21-9-2001 với số tiền: 27.068.250 đồng

- Hóa đơn số 002094 ngày 21-9-2001 với số tiền : 39.725.400 đồng

- Hóa đơn số 002104 ngày 29-11-2001 với số tiền: 30.576.150 đồng.

- Hóa đơn số 001205 ngày 29-11-2001 với số tiền : 34.600.000 đồng.

Tộng cộng: 2.582.106.780 đồng

Doanh nghiệp Đông Hoa yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giải quyết, buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa phải trả số tiền trên và tiền lãi phát sinh.

Phía bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa trình bày: Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa có nhận hàng theo 21 hóa đơn nêu trên với tổng giá trị là 2.582.106.780 đồng như nguyên đơn trình bày. Tuy nhiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa đã thanh toán xong, không còn nợ Doanh nghiệp Đông Hoa. Mặt khác, việc đòi nợ này đã hết thợi hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 245/2005/KDTM-ST ngày 29-8-2005 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định.

1- Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa phải thanh toán cho Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa số tiền còn nợ theo 21 hợp đồng tài chính là 3.257.856.030 đồng; trong đó 2.319.616.786 đồng tiền gốc và 938.249.244 đồng là tiền lãi.

2- Bác yêu cầu của nguyên đơn về việc đòi Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa thanh toán số tiền theo hóa đơn 002066 ngày 31-8-2001 có giá trị 262.500.000 đồng.

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí và quyên bố quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 08-9-2005 Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 09-9-2005 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa có đơn kháng cáo xin xét xử lại phần quyết định đối với hóa đơn số 002066 ngày 31-8-2001 về mua bán xe ô tô trị giá 262.500.000 đồng.

Tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 91/2005/KDTM-PT ngày 29-11-2005, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi vụ án được xét xử phúc thẩm, ông Yang Hui Sheng là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa có nhiều đơn khiếu nại đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm và có đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công án tố cáo ông Yang Hui Shiang ( Dương Quốc Cường) cấu kết với chị ruột là bà Dương Thiết Hòn chiếm đoạt tài sản Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa.

Ngày 18-5-2006 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có Công văn số 296/C16B(P5) gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại kháng nghị số 04/2007/KT-KT ngày 02-3-2007 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị đối với bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 91/2005/KDTM-PT ngày 29-11-2005 của Tòa phúc thẩm Tòa án  nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm nêu trên và bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 245/2005/KDTM-ST ngày 29-8-2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Kết luận số 11/KLGĐT-KDTM ngày 15-6-2007, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên ý kiến tại Kết luận số 11/KLGĐT-KDTM ngày 15-6-2007 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

XÉT THẤY

1. Về thủ tục tố tụng

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật doanh nghiệp năm 1999 ( khoản 3 Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2005) thì thủ chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn là hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm xác định Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Hoa là nguyên đơn trong vụ án là không đúng.

Theo quy định tại Điều 45 Luật thương mại năm 1997 thì việc thỏa thuận mua bán máy móc, thiết bị ngày 26-9-2000 giữa Doanh nghiệp Đông Hoa và Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa là hành vi thương mại; do đó, quyền khởi kiện và thời hiệu khởi kiện trong vụ án này phải được giải quyết theo đúng quy định tại Điều 241 và Điều 242 Luật thương mại năm 1997.

Tại khoản 1 Điều 241 Luật thương mại năm 1997 quy định: “ Thời gian khiếu nại là thời hạn mà bên có quyền lợi bị vi phạm có quyền khiếu nại đối với bên vi phạm có quyền khiếu nại đối với bên vi phạm. Qúa thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại Trọng tài, Tóa án có thẩm quyền”.

Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 241 Luật thương mại năm 1997 và Nghị quyết số 746/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 28-01-2005 ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích điểm c khoản 2 Điều 241 Luật thương mại năm 1997 thì: “ Thời hiệu khiếu nại về nghĩa vụ thanh toán là 3 tháng, kể từ khi bên vi phạm phải hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng”.

Thực hiện Biên bản thỏa thuận giữa hai bên ngày 26-9-2000, Doanh nghiệp Đông Hoa đã lập 21 hóa đơn giá trị gia tăng từ ngày 03-8-2001 đến ngày 29-11-2001 với hình thức thanh toán là 30 ngày. Tại đơn khởi kiện, tại phiên tòa sơ thẩm và tại phiên Tòa phúc thẩm, Doanh nghiệp Đông Hoa đòi Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa phải trả tiền gốc là 2.582.106.780 đồng và tiễn lãi từ tháng 12/2001 là 938.249.244 đồng; Doanh nghiệp Đông Hoa cho rằng tại hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi thời hạn thanh toán là 30 ngày nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên phải trả lãi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa không phản đối hình thức thanh toán đó mà cho rằng đã thanh toán xong cho Doanh nghiệp Đông Hoa. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện từ ngày lập hóa đơn bán hàng cuối cùng là ngày 29-11-2001 đến khi khởi kiện Doanh nghiệp Đông Hoa đã có khiếu nại hay đòi tiền với Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa.

 Ngày 05-5-2005 bà Dương Thiết Hòn là chủ Doanh nghiệp Đông Hoa mới có đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, Doanh nghiệp Đông Hoa đã bị mất quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 241 Luật thương mại năm 1997 từ ngày 01-4-2002; đồng thời, thời hiệu khởi kiện của vụ án cũng đã hết. Mặt khác, Doanh nghiệp Đông Hoa đã giải thể từ ngày 01-02-2002; do đó, Doanh nghiệp này đã không còn tư cách để tham gia tố tụng trong vụ án này được.

Lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải trả lại đơn cho đương sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự, nhưng lại thụ lý vụ án và đã quyết định chấp nhận đơn khởi kiện ngày 05-5-2005 của Doanh nghiệp Đông Hoa là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Tòa án cấp phúc thẩm không phát hiện được những sai lầm của Tòa án cấp sơ thẩm và vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm cũng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

2- Về nội dung.

Trong trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án vẫn còn thì nội dung vụ án theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra, xác minh thu thập được tại Ngân hàng ChinhFon; Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ; Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và lời khai của các đương sự tại Cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy:

Khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa , Doanh nghiệp Đông Hoa đăng ký góp vốn trong Công ty liên doanh 210.000 USD bằng tranh thiết bị máy móc và tiền mặt, chiếm 30% vốn pháp định. Bà Dương Thiết Hòn chủ Doanh nghiệp Đông Hoa không có tiền góp vốn, còn trang thiết bị máy móc có nguồn gốc là do Công ty StartTrading của ông Yang Hui Sheng chuyển qua. Ngày 01-11-2000 bà Dương Thiết Hòn đã ký văn bản xác lập về việc chuyển nhượng phần vốn đầu tư phải góp của Doanh nghiệp Đông Hoa cho ông Yang Hui Chiang ( Dương Quốc Cường) là em ruột bà Hòn và ông Yang Hui Sheng để được nhận 4500 USD tiền hoa hồng  ( BL 83). Tại văn bản này đã ghi rõ Doanh nghiệp Đông Hoa chưa góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa . Cùng ngày 01-11-2000 ông Yang Hui Sheng có công văn gửi Ban quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xin chuyển đổi Công ty liên doanh Liên Hoa thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa với hình thức 100% vốn nước ngoài (BL85). Ngày 11-01-2001 Ban quản lý khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép đầu tư số 44A/GP-KCN-HCM chuyển y việc chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp Đông Hoa cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa 100% vốn nước ngoài( BL 90).

Ngày  01-02-2002, Doanh nghiệp Đông Hoa có Quyết định số 01-02-QĐ giải thể Doanh nghiệp (BL 203).

Trong quá trình làm thủ tục thành lập Công ty liên doanh Liên Hoa sau đó chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa 100% vốn nước ngoài giữa Doanh nghiệp Đông Hoa và ông Yang Hui Sheng đã lập biên bản thỏa thuận ngày 26-9-2000 với nội dung: khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa đi vào hoạt động thì phải mua lại toàn bộ máy móc, thiết bị và hàng tồn kho của Doanh nghiệp Đông Hoa. Trên cơ sở Doanh nghiệp Đông Hoa đã lập 21 hóa đơn giá trị gia tăng bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa các trang thiết bị, máy móc và hàng hóa tồn kho với thời hạn thanh toán là 30 ngày.

Ngày 10-9-2001 bà Ong Bích Du, thủ quỹ của Doanh nghiệp Đông Hoa ( cũng đồng thời kiểm thủ quỹ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa ) có rút 120.000 US tại tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa mở tại Ngân hàng ChinhFon ( BL 370), được Ngân hàng này trả bằng tiền mặt 1.800.480.000 đồng; cùng ngày bà Ong Bích Du đã nộp đúng số tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp Đông Hoa mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Thuận ( BL 379). Ngày 24-9-2001 rút tiếp 100.000 USD của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa và được nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đông Hoa cũng theo phương thức trên. Đồng thời, ngày 24-9-2001 Kế toán trưởng Phạm Thị Thúy Oanh và thủ quỹ Ong Bích Du đã làm thủ tục mua 167.000 USD của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Thuận ( tương ứng 2.507.543.000 đồng) chuyển trả cho Công ty StartTrading của ông Yang Hui Sheng.

Việc nhập quỹ và trả nợ của Doanh nghiệp Đông Hoa còn được thể hiện trên sổ quỹ của Doanh nghiệp Đông Hoa ( BL 303). Khi giải thể Doanh nghiệp Đông Hoa trên sổ sách chứng từ và kết quả kiểm tra của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh không có khoản nợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa.

Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét, đánh giá toàn diện diễn biến xuất xứ của các trang thiết bị, máy móc hàng hóa được thể hiện qua 21 hợp đồng nêu trên, đến việc được chuyển giao sang cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa , cũng như việc thanh toán được rút tiền từ tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa tại Ngân hàng ChinhFon, rồi được nhập vào tài khoản của Doanh nghiệp Đông Hoa tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tân Thuận; sau đó, lại được chuyển trả cho Công ty Start Trading ( Đài Loan) mà chỉ xem xét ở công đoạn hai bên lập hợp đồng mua bán và xuất hóa đơn bán hàng nên quyết định buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa phải trả cho Doanh nghiệp Đông Hoa số tiền qua 21 hóa đơn giá trị gia tăng là 3.257.856.030 đồng ( gồm 2.319.616.786  đồng tiền gốc + 938.249.244 đồng tiền lãi) là chưa có căn cứ.

Bởi các lẽ trên và căn cứ vào khoản 3 Điều 297 và Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy bán án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 91/2005/KDTM-PT ngày 29-11-2005 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 245/KDTM-ST ngày 29-8-2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vụ án tranh chấp về kinh doanh thương mại giữa nguyên đơn là Doanh nghiệp Đông Hoa và bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hoa;

2. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Lý do bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm bị hủy:

Thời hiệu khởi kiện của vụ án đã hết nhưng các Tòa án vẫn thụ lý, xét xử.


714
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Bình luận:

Mời bạn Đăng nhập để có thể bình luận