• Bốn khúc mắc trong vụ án sửa điểm thi
 • 165 bài thi được sửa điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở Hoà Bình nhưng qua 6 ngày xét xử việc những ai nhờ nâng điểm vẫn là ẩn số.
  - 8 ngày trước
 • Tổng hợp bản án có HĐ mua bán nhà đất bị tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa
 • Mỗi địa phương đều có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho từng loại đất. Vậy khi các hợp đồng mua bán nhà đất không đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa thì hợp đồng đó sẽ như thế nào? Dưới đây là tổng hợp các bản án có hợp đồng mua bán nhà đất bị tòa án tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa. Các bạn cùng tham khảo:
  - 6 ngày trước
 • Tổng hợp bản án có HĐ mua bán nhà đất bị tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa
 • Mỗi địa phương đều có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho từng loại đất. Vậy khi các hợp đồng mua bán nhà đất không đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa thì hợp đồng đó sẽ như thế nào? Dưới đây là tổng hợp các bản án có hợp đồng mua bán nhà đất bị tòa án tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa. Các bạn cùng tham khảo:
  - 5 ngày trước
 • Giang hồ nổ súng, người đi đường trúng đạn
 • TP HCM _Mâu thuẫn trong lúc nhậu tại nhà hàng Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, hai nhóm thanh niên ẩu đả bằng mã tấu, nổ súng thể thao khiến hai người đi đường trúng đạn.
  - 9 ngày trước
 • Khi nào hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ viết tay có hiệu lực pháp luật?
 • Khi chuyển nhượng QSDĐ chúng ta thường được khuyên phải đi công chứng nếu không sẽ gặp nhiều rủi ro. Nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc chuyển nhượng QSDĐ viết tay không có công chứng vẫn khá phổ biến. Vậy giao dịch bằng giấy viết tay nêu trên có hiệu lực pháp luật không?
  - 9 ngày trước
 • Giải quyết yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng là vụ án dân sự hay việc dân sự?
 • Bài này luận giải, phân tích các nội dung sau: Yêu cầu “không công nhận quan hệ vợ chồng” được Tòa án thụ lý và giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự hay việc dân sự; trường hợp các bên có yêu cầu giải quyết vấn đề về con chung, tài sản chung cùng với yêu cầu “không công nhận quan hệ vợ chồng” thì Tòa án thụ lý và giải quyết theo thủ tục nào?
  - 9 ngày trước
 • Vướng mắc trong việc xử lý vật chứng là pháo nổ
 • Vấn đề xử lý vật chứng là pháo nổ hiện nay còn chưa thống nhất đã dẫn đến những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án liên quan; đặt ra yêu cầu sớm ban hành một văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý vật chứng là pháo nổ.
  - 10 ngày trước
 • Hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay và định hướng sửa đổi, bổ sung
 • Trong bài viết dưới đây, tác giả đi sâu phân tích những ưu điểm và hạn chế của các quy định liên quan đến hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và hiệu lực về đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được thể hiện tập trung ở Chương XIII Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật 2015), trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
  - 10 ngày trước